ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kort gezegd betekent dit een aandacht(tekort)stoornis met hyperactiviteit. ADHD begint in de kindertijd en de symptomen ervan kunnen verminderen naarmate men ouder wordt, maar er zijn veel volwassenen die ook op latere leeftijd nog klachten houden. Enkele symptomen van ADHD zijn een gevoel van aandachttekort, hyperactiviteit en verhoogde impulsiviteit. Deze symptomen kunnen leiden tot verschillende negatieve resultaten zoals rusteloosheid, snel verveeld zijn of niet stil kunnen zitten.

Behandeling

Wanneer ADHD gediagnosticeerd wordt, zullen er op de eerste plaats psycho-educatie en gerichte adviezen gegeven worden. U krijgt hierbij uitleg over de stoornis en wat u kunt doet om zo min mogelijk hinder te ondervinden van de klachten. Daarna zullen behandelopties met u besproken worden. Er kan gekozen worden voor een medicamenteuze behandeling of een niet-medicamenteuze behandeling, waarbij cognitieve gedragstherapie (CGT) en een (onderdelen van) vaardigheidstraining worden ingezet.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de zorgstandaard ADHD. Meer informatie over ADHD kunt u vinden via thuisarts.nl

Zoeken