Angst

Iedereen heeft zich weleens angstig gevoeld. Over het algemeen is deze angst van korte duur, maar het kan voorkomen dat angstklachten langer aanhouden en daarmee ook andere bijbehorende symptomen veroorzaken. Denk aan duizeligheid, wazig zien, hartkloppingen of kortademigheid. Wanneer iemand niet weet waar deze angstgevoelens vandaan komen, kan de angst dusdanig oplopen dat het paniek wordt.

Wist u dat één op de vijf Nederlanders weleens een angststoornis heeft ervaren? Het is daarmee een stoornis die vaker voorkomt dan gedacht.

Behandeling

Wanneer een angststoornis gediagnosticeerd wordt, dan zal er op de eerste plaats psycho-educatie geboden worden. Hierbij krijgt u informatie over de aandoening, de prognose en de verschillende behandelmogelijkheden. Daarbij krijgt u adviezen om actief te blijven en om zoveel mogelijk niet toe te geven aan de neiging om angstige situaties te vermijden. Voor verdere behandeling zal het behandelvoorstel zijn om cognitieve gedragstherapie (CGT) in te zetten. Ook kan een medicamenteuze behandeling onderdeel zijn van het behandelvoorstel. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen. Meer informatie over angst kunnen u vinden via thuisarts.nl

Zoeken