Autisme

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van communicatie, sociale interactie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Ook ervaren mensen met autisme vaak problemen met plannen en organiseren.

Autisme kan op dit moment niet op een objectieve manier worden vastgesteld via lichamelijk onderzoek, zoals bloedonderzoek of een hersenscan. Autisme kan alleen worden aangetoond aan de hand van gedragskenmerken, vast te stellen via vragenlijsten, interviews en observaties.

Behandeling

Wanneer gedacht wordt dat u autisme heeft, dan wordt er op de eerste plaats diagnostiek uitgevoerd. Bij de diagnostiek worden de klachten en hulpvragen in kaart gebracht, en zo mogelijk worden uw naasten hierbij betrokken. Dit gebeurd binnen de gespecialiseerde GGZ.

Wanneer de diagnose autisme bij u is vastgesteld, maakt u samen met de behandelaar, en eventueel uw naasten, een behandelplan. Hierin staat centraal wat u wil bereiken en hoe u dit gezamenlijk gaat aanpakken. Er zal hierbij veel aandacht zijn voor psycho-educatie voor u en uw omgeving. Er zal samen met u ontdekt worden welke handvatten helpend kunnen zijn in het dagelijks leven en hoe er structuur en voorspelbaarheid in uw omgeving aangebracht kan worden.

In dit schema kunt u zien welke interventies passend worden geacht bij welke mate van klachten. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de zorgstandaard Autisme.

Meer informatie over autisme kunnen u vinden via thuisarts.nl. Ook vind u meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Zoeken