Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een (meestal) terugkerende stemmingsstoornis, waarbij in de tijd afgebakende periodes (episoden genoemd) van manie, hypomanie en depressie elkaar afwisselen. In een (hypo)manie is iemand heel druk en energiek. Ook heeft iemand dan het gevoel alles te kunnen. Tijdens een depressie voelt iemand zich juist heel somber en onzeker. Iemand heeft dan weinig energie en gewone dingen kosten grote moeite. Tussen deze episoden heeft iemand meestal perioden van een normale stemming.

Een bipolaire stoornis wordt vastgesteld als iemand ten minste 1 (hypo)manische episode heeft doorgemaakt, in de meest gevallen voorafgegaan of gevolgd door 1 of meer depressies.

Wist u dat naar schatting 1,3% van de Nederlanders een bipolaire stoornis heeft?

Behandeling

Er wordt vanuit gegaan dat iemand bij wie de stoornis voor het eerst is opgetreden gedurende zijn hele leven kwetsbaar blijft voor nieuwe depressieve of (hypo)manische episoden. Daarom is behandeling niet alleen gericht op het bestrijden van bestaande klachten, maar ook op het voorkómen van toekomstige klachten en op het leren omgaan met de kwetsbaarheid.

Bij opstellen van het behandelplan maakt u samen met de behandelaar, op basis van uw verhaal en de expertise van de behandelaar, een keuze voor de meest passende behandelvormen. Afhankelijk van de uiting van de stoornis wordt gekeken binnen welke behandelsetting de behandeling het beste plaats kan vinden: binnen de BasisGGZ of de specialistische GGZ.

In de acute behandelfase ligt het accent op het bestrijden van de symptomen en op bescherming tegen complicaties. Deze fase duurt meestal enkel weken. Hierbij wordt op de eerste plaats behandeld met medicatie en dit vindt bij voorkeur plaats in de gespecialiseerde ggz.

Tijdens de voortgezette en onderhoudsfase kunnen (psycho)therapeutische behandelingen ingezet worden, als aanvulling op de meer ondersteunende begeleiding en medicamenteuze behandeling. Deze psychotherapeutische behandelingen zijn gericht op functioneel en persoonlijk herstel, en hebben een gunstig effect op depressies en verminderen de kans op nieuwe episoden. Een vorm van een psychotherapeutische behandeling is bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. De ondersteunende begeleiding, medicamenteuze en therapeutische behandeling kunnen plaatsvinden binnen de BasisGGZ, bijvoorbeeld als vervolg op een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ.

In dit schema ziet u de fasen van de bipolaire stoornissen en van de behandeling. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de zorgstandaard Bipolaire stoornissen.

Meer informatie over bipolaire stoornissen kunt u vinden via thuisarts.nl of op de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Zoeken