Depressie

Wie langer dan twee weken in een zeer sombere stemming is, kan in principe spreken van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Voorbeelden van symptomen van een depressie zijn een gedeprimeerde stemming het grootste deel van de dag, een veranderende eetlust of een duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn. Een depressie kent verschillende vormen, waarbij de mate van ernst kan variëren van een lichte, tot en matige-ernstige of ernstige depressie. Ook het verloop kan variëren.

Wist u dat naar schatting jaar 797.000 mensen een depressie hebben?

De oorzaak of aanleiding voor het ontstaan van een depressie is niet altijd aanwijsbaar. Soms ontstaat een depressie na een bevalling. Er is dan sprake van een postpartum depressie. Dit overkomt 1 op de 10 vrouwen.

Behandeling

Als er sprake is van een depressie, dan zal de behandelaar u op de eerste plaats psycho-educatie bieden. Er wordt dan uitleg gegeven over de aandoening, de prognose en de verschillende behandelmogelijkheden. Ook zult u adviezen krijgen om actief te blijven en om de dag te structureren. Samen met de behandelaar zult u een behandelplan opstellen. De behandelaar zal hierbij rekening houden met de actuele richtlijnen voor behandeling van depressie.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de zorgstandaard Depressieve stoornissen. Meer informatie over depressieve stoornissen kunt u vinden via thuisarts.nl

Zoeken