Aanmelden cliënten verwijzers

Cliënten kunnen doorverwezen worden naar GGZuidland als er sprake is van: 

 • (een vermoeden van) een DSM-V stoornis;
 • lichte tot matige, niet complexe psychiatrische problematiek;
 • niet-crisisgevoelige, chronische problematiek;
 • Problematiek behoeft geen multidisciplinaire aanpak;
 • Cliënt heeft een hulpvraag voor behandeling.

GGZuidland heeft geen passend behandelaanbod voor cliënten indien er sprake is van:

 • verslavingsproblematiek
 • crisisgevoeligheid
 • verstandelijke beperking
 • eetstoornissen
 • forensische problematiek
 • diagnostiekvraag naar autisme of uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek
 • polyfarmacie

Bij vragen of twijfel kan er via het secretariaat contact gelegd worden met de aanmeldfunctionaris voor overleg over indicatiestelling.

Aanmeldroutes (voor verwijzers)

 • Zorgdomein (deze route heeft de voorkeur)
  GGZ WNB keuze Basis GGZ
 • Online
  Via het online aanmeldformulier voor verwijzers
 • Per post naar:
  Secretariaat intakekernteam
  Laan van België 55
  4701 CJ Roosendaal
 • Fax: 0165 – 55 0184

Klik hier voor de actuele wachttijd.

Zoeken