eHealth

Wat is eHealth?
Met eHealth krijgen mensen met psychische klachten via ICT-toepassingen online informatie over hun psychische gezondheid of ondersteuning bij hun herstel. Zo kunnen zij hun herstelproces, en daarmee hun kwaliteit van leven verbeteren. eHealth kan ook ingezet worden om naasten te betrekken bij het herstelproces. 

Er bestaan drie vormen van eHealth in de ggz:

  1. eHealth zonder zorgverlener, zelfhulp.
  2. eHealth met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt niet persoonlijk kent.
  3. eHealth met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt wel persoonlijk kent.

Bron: Generieke module eHealth 

eHealth bij GGZuidland
GGZuidland biedt twee vormen van eHealth aan. Zo is er op de eerste plaats op de website informatie te vinden die zelf toegepast kan worden. Bij cliënten die in behandeling zijn bij GGZuidland, wordt eHealth ook met begeleiding van een zorgverlener ingezet.

eHealth via het cliëntenportaal
GGZuidland biedt via het cliëntenportaal ‘MijnGGZWNB’ eHealth aan. Dit portaal maakt het mogelijk om op verschillende momenten in het behandeltraject zelfhulpprogramma’s te volgen, vragenlijsten in de vullen en digitaal te communiceren met de eigen behandelaar. Ook biedt het cliëntenportaal inzage in welke afspraken er gepland staan, welke medicatie voor is geschreven, welke patiëntenverenigingen er zijn etc.

Er zijn zelfhulpprogramma’s die zelfstandig doorlopen kunnen worden. Ook zijn er programma’s die samen met de behandelaar worden doorlopen wanneer samen besloten wordt dat dit zinvol is. Er worden dan bepaalde opdrachten gemaakt en deze worden vervolgens besproken met de behandelaar. Zo wordt gebruik gemaakt van de tijd tussen de afspraken met de behandelaar.

Na aanmelding bij GGZuidland wordt informatie verstuurd over het gebruik van het cliëntenportaal en kan hiervan gebruik gemaakt worden. Er staat meer in dit portaal dan zelfhulpprogramma’s, dus het is de moeite waard om een kijkje te nemen.

Voordelen van eHealth

  • eHealth verhoogt de kwaliteit van zorg: er kan tijdens face-to-face gesprekken meer tijd worden besteed aan waar het echt om zou moeten gaan, omdat zaken zoals bijvoorbeeld psycho-educatie via eHealth kunnen worden gedeeld. Gesprekken krijgen hierdoor meer diepgang.
  • eHealth is cliëntgericht en efficiënt: cliënten die moeilijk in staat zijn met dezelfde regelmaat naar een ambulante setting te kunnen, kunnen wel met regelmaat aan hun behandeling werken. Daarnaast is er meer sprake van een continu proces van kleine stappen waarbij de cliënt actiever bezig is met zijn of haar behandeling.
  • eHealth zorgt voor empowerment en draagt bij aan zelfstandigheid, zelfmanagement en betrokkenheid van de cliënt: de cliënt heeft op deze manier een prominentere rol in zijn of haar eigen herstelproces.
  • eHealth is snel, gemakkelijk en veilig: door middel van eHealth-toepassingen kunnen cliënten en behandelaar snel, gemakkelijk en veilig informatie delen.

Zoeken