Cliëntenbelangen

Cliënten- en familieraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten, medewerkers en familie. Zij praten mee over de koers van GGZ WNB en over ons beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies. Op deze manier dragen zij bij aan de ontwikkeling van onze organisatie en de zorg die we leveren.

De familieraad bestaat uit enthousiaste familieleden en naasten die zich betrokken voelen bij GGZ WNB en haar cliënten. Zij komen op voor de collectieve belangen van familie en naasten van cliënten. Dit doen zij door regelmatig in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Familievertrouwenspersoon (fvp)

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naasten van cliënten. Zorgen voor een familielid of naaste met psychische problemen kan namelijk zwaar zijn. De fvp luistert naar je verhaal, geeft antwoord op je vragen, geeft informatie over ziekte en behandeling, geeft advies over zorg en wijst de weg naar organisaties die familieleden en naasten kunnen helpen. Lees meer.

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

Heb je vragen of klachten waar je met de behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp ondersteunt je met het vinden van een oplossing hiervoor en komt op voor de belangen van de cliënt, zoals de cliënt die zelf ziet. Lees meer.

Heeft u een klacht?

Medewerkers van GGZuidland willen goede hulp bieden en respectvol zijn. Wij werken hard aan kwaliteit. Heeft u toch een klacht, laat het horen! Blijf er niet mee rondlopen, maar meld je klacht. Lees meer.

Zoeken