Cliëntwaardering

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en behandeling te geven die zo goed mogelijk aansluit bij de individuele zorgvraag, luisteren we goed naar onze cliënten. Daarnaast meten we de cliënttevredenheid middels de Consumer Quality-index (CQi). De resultaten hiervan worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. GGZuidland stimuleert cliënten om deze vragenlijsten in te vullen.

Cliënttevredenheid 2020
Cliënten van GGZuidland beoordeelden onze zorg in 2020 gemiddeld met een 8,2! De algehele cliënttevredenheid is hiermee ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. De vragenlijst waarmee de cliënttevredenheid wordt gemeten bestaat uit verschillende thema’s. Zo wordt er bijvoorbeeld gemeten hoe cliënten de bejegening door behandelaren ervaren en in hoeverre cliënten ervaren dat zij samen met de behandelaar keuzes maken ten aanzien van het behandeltraject. In 2020 waren de scores ten aanzien van de thema’s als volgt:

  • Bejegening: 4,7 / 5
  • Samen beslissen: 4,0 / 5
  • Uitvoering behandeling: 4,1 / 5

Het rapportcijfer van een 8,2, in combinatie met de scores ten aanzien van de verschillende thema’s, toont aan dat cliënten tevreden zijn over de behandeling bij GGZuidland. Om de score ten aanzien van het ‘samen beslissen’ te verhogen, heeft GGZuidland zich als doel gesteld om relevante informatie richting cliënten nog actiever en duidelijker aan te bieden. Er wordt een ervaringsdeskundige betrokken om dit op een goede manier aan te pakken. 

Zoeken