Groepsbehandeling en trainingen

Deelnemen aan een groepsbehandeling of training is effectief, we zien in groepen een goed resultaat om veranderingen in gang te zetten. Het werkt als u met deelnemers in een groep zit waarbij er herkenning en erkenning is, het samen werken aan verandering stimuleert u om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

GGZuidland biedt groepsbehandeling en training in de module Kortdurende zorg en in de module Herstelgerichte zorg.

Groepsbehandeling voor de module Kortdurende zorg:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt toegepast voor diverse klachten, zo kan cognitieve gedragstherapie helpen wanneer u angstklachten, depressie of persoonlijkheidsproblemen heeft. Bij de cognitieve gedragstherapie wordt er met u en uw groepsgenoten gekeken naar diverse actuele gebeurtenissen in ieders leven. De cognitieve gedragstherapie in groepsverband biedt voor veel mensen herkenning bij de ander. Dat is prettig. Ook kan men elkaar onderling helpen een betere kijk te creëren op het leven.

Groepsbehandeling voor de module Herstelgerichte zorg:

Gericht op de vermoeide Held

In de groepstherapie Gericht op de vermoeide Held, draait het om mannen van middelbare leeftijd die bijvoorbeeld werk (dreigen) te verliezen en ervaren dat er zaken op het werk niet meer soepel verlopen, terwijl zij daar ziel en zaligheid hebben ingestoken. Zij voelen zich aan de kant geschoven en gekrenkt door de werkgever en kunnen de nieuwe situatie niet verkroppen. De groep is niet gericht op het bereiken van eindoplossingen, wel op het helpen doorbreken van de impasse in de eigen situatie wat er voor zorgt dat deze mannen hun energie weer op een positieve manier aan kunnen wenden in het normale dagelijkse leven.

Bekijk hier de folder van dit groepsaanbod.

Gericht op weg naar eigen regie in uw leven – ‘op zoek naar eigen krachten’ 

Gericht op weg naar eigen regie in uw leven – ‘op zoek naar eigen krachten’  is gebaseerd op het model Illness Management & recovery (IMR). Dit is een herstelprogramma waarin wij samen met ervaringsdeskundigen intensief samenwerken met de deelnemers die beperkt worden door hun psychische problemen. Samen gaan we op zoek hoe u uw eigen doelen kunt gaan stellen en hoe u eigen strategieën kunt ontwikkelen om met deze problemen in het dagelijks leven om te gaan. Bekijk hier de folder van dit groepsaanbod.

Gericht op weg naar herstel

In de groepstherapie ‘Gericht op weg naar herstel’ draait het om kennis opdoen, leren van elkaar, het uitwisselen van ervaringen, verbreden van sociale vaardigheden en in beweging zijn. Bekijk hier de folder van dit groepsaanbod.

Gericht op de kracht van bewegen

De groep ‘Gericht op de kracht van bewegen’ draait om rust en ontspanning vinden tijdens een wandeling in de natuur. De natuur heeft een heilzame werking, het leidt tot vermindering van pijn en negatieve emoties en een toename van positieve gevoelens en energie.

Bewegen draagt bij aan verbetering van uw psychische en lichamelijke gezondheid en het vergroten van uw zelfvertrouwen. Tijdens de wandeling wisselen delenemers ervaringen uit met elkaar omtrent o.a. bewegen.  Bekijk hier de folder van dit groepsaanbod.

Zoeken