Individuele behandeling

Wanneer individuele gesprekken beter bij u passen dan groepsbehandeling, biedt GGZuidland u een individueel traject. Hierbij gaat u in gesprek met een van onze behandelaren. We maken samen met u een plan om grip te krijgen op uw klachten en om deze in de toekomst te voorkomen.

GGZuidland biedt kortdurende zorg en langdurige herstelgerichte zorg

Voor kortdurende zorg kunt u bij ons terecht voor effectieve behandelingen bij diverse psychische klachten als angst, paniek, burn-out, ADHD, persoonlijkheidsproblemen, stress en spanningsklachten, depressie of trauma. We gaan uit van uw kracht en bepalen samen hoe we uw klachten kunnen verminderen en u zelfredzaamheid vergroten. Deze kortdurende behandelingen bestaan uit gemiddeld 6 tot 10 behandelgesprekken.

Wanneer u langdurige psychische klachten heeft en misschien al eerder in behandeling bent geweest voor uw klachten, bieden wij langdurige herstelgerichte zorg. Wij ondersteunen u bij uw herstel door ons met name te richten op de problemen die u tegenkomt in het hier en nu. Wij helpen u een manier te vinden om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan.

Steunend-structurerende gesprekken

In de steunend-structurerende gesprekken leert u hoe u uw eigen probleem het hoofd kunt bieden en weer grip kunt krijgen op uw leven en het te behouden. Dit kan door samen een betere structuur te vinden in uw leefstijl en weer handvatten te hebben voor het algeheel dagelijks functioneren.

Farmacotherapie

Soms kan het nodig zijn de behandeling te ondersteunen met medicatie. De medicatie helpt u om de klachten te verminderen en is ondersteunend bij de individuele gesprekken. De combinatie van medicatie en gesprekken kan proces versnellend werken in de genezing of het herstel.

Bij farmacotherapie krijgt u medicatie voorgeschreven en wordt u behandeld door onze psychiater.

Cognitieve gedragstherapie

Niet-helpende gedachten leren ombuigen naar helpende gedachten.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt u samen met de therapeut wat uw denkgewoonten zijn. U leert het denkpatroon, waar de klachten en problemen in uw huidige leven mee te maken hebben, te wijzigen. U krijgt handvatten om op een meer evenwichtige wijze te gaan kijken naar de voor u moeilijke situaties. U leert vervolgens de gedachten die niet helpen en u slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

Gedachten, gedrag en handelen worden onderzocht naar aanleiding van gebeurtenissen. Vervolgens wordt gekeken welke conclusies en overlevingsstrategie u hieruit heeft getrokken, en of deze helpend zijn. 

EMDR behandeling

Wanneer u een traumatische situatie heeft meegemaakt kan dit een behoorlijke impact in uw leven hebben. Met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) behandeling kunt u de situatie opnieuw onder ogen komen en die gaan verwerken.

EMDR wordt met name toegepast wanneer u last blijft houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

Zoeken