Vragenlijsten (ROM)

Tijdens uw behandeling bij GGZuidland krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten. Door middel van ROM brengen we de ernst en de voor- of achteruitgang (of stabiliteit) in beeld van de klachten en het functioneren van een cliënt en zijn kwaliteit van leven. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten.

Waarom?

Wij vinden het belangrijk om het effect van onze behandelingen te meten. Met behulp van ROM-vragenlijsten onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen (of niet) en wat de invloed van je klachten is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Op basis daarvan bespreekt u samen met uw behandelaar of uw behandeling de gewenste effecten heeft of niet. Samen overlegt u of de behandeling zo door kan lopen, afgerond kan worden of dat wellicht andere vormen van behandeling wenselijk zijn. Zo helpen deze vragenlijsten bij het monitoren en verbeteren van uw behandeling. Door ROM-vragenlijsten te gebruiken, kunnen we dit op een objectieve manier meten en zoals u, als cliënt, dat ervaart.

De resultaten van de ROM-vragenlijsten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze zorg. De inbreng van cliënten, door middel van ROM, is daarbij ontzettend belangrijk. Het meten van het behandeleffect zorgt dat wij de kwaliteit van de behandelingen en het behandelaanbod kunnen verbeteren.

Ook zorgverzekeraars willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die wij als GGZuidland bieden. ROM is daarom onderdeel van de afspraken tussen GGZ Nederland met Zorgverzekeraars Nederland. Dit houdt in dat alle GGZ instellingen in Nederland verplicht ROM metingen aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ . De Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt en vergelijkt de geanonimiseerde ROM-gegevens van alle ggz-instellingen in Nederland. Zo kunnen we van elkaar leren en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verbeteren.

Daarnaast kunnen geanonimiseerde ROM-gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door in heel Nederland systematisch gegevens te verzamelen, kunnen op termijn bepaalde trends en ontwikkelingen onderzocht worden.

Hoe werkt het?

U krijgt in ieder geval vóór de start van je behandeling en kort voor afloop van de behandeling een vragenlijst. Afhankelijk van de duur van je behandeling kunnen er ook tussentijds metingen plaatsvinden, in ieder geval minimaal 1 keer per jaar.

De vragen in de ROM-vragenlijst gaan over drie onderwerpen:

  • wat is de kwaliteit van uw leven?
  • hoe functioneert u in het dagelijks leven?
  • hoe ernstig zijn uw klachten?

De meeste vragen zijn meerkeuzevragen. Voor een betrouwbare uitkomst is het belangrijk dat u alle vragen beantwoordt en geen vragen overslaat.

U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is afhankelijk van uw behandeling:

  • Meestal krijgt u de vragenlijst per e-mail toegestuurd. U kunt de lijst dan thuis of ergens anders op een computer invullen.
  • Soms vragen we u de vragenlijst in te vullen op een computer (of op papier) bij GGZuidland, voorafgaand aan uw afspraak.
  • Soms vult u de vragenlijst in samen met uw behandelaar.

Bij GGZuidland worden o.a. de volgende lijsten gehanteerd:

  • SCL-90
  • UCL
  • HoNOS
  • Mansa

Welke lijst u gevraagd in te vullen hangt af van uw klachten

Zijn de vragenlijsten verplicht?

U bent niet verplicht de ROM-vragenlijsten in te vullen. Maar het is voor uzelf en voor ons erg prettig als u dat wél doet. U kunt uw antwoorden samen met uw behandelaar bespreken en zo bekijken of de behandeling naar wens verloopt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ROM, informeer er naar bij uw behandelaar.

Zoeken