Familie ondersteuning

  • Anoiksis is een Vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid en besteedt aandacht aan het belang van familieparticipatie;
  • Het Landelijk Platform GGz is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGZ. We streven ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren.
  • Het Expertisecentrum Mantelzorg benadrukt het belang van betrokkenheid van familie in en rondom de langdurende zorg. Op deze website staan vele interessante links over dit onderwerp.
  • Voor iemand met dementie en zijn familieleden is het krijgen van informatie, praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Veel mantelzorgers hebben baat bij contact met lotgenoten voor een luisterend oor, begrip en tips. Alzheimer Nederland geeft hierover informatie en adviezen.
  • Moderne dementiezorg. De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Op deze site vindt u informatie over de zorg en begeleiding van mensen met dementie.
  • Erg verhelderend is de website van Psychosenet. Op hun website vindt u nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie in de vorm van interviews, animaties, blogs en hersteltips- en tools. Zij kijken op een andere manier naar psychotische ervaringen en geloven in de weg naar herstel. Een weg die vraagt om een persoonlijke aanpak waarbij vier vragen belangrijk zijn: Wat is er met u gebeurd? Wat is uw kwetsbaarheid én uw weerbaarheid? Waar wilt u naar toe? En wat heeft u nodig?
  • Erg informatief en ondersteunend is de website van Indigo: familievan.nl
  • De familie van cliënten van GGZuidland kunnen een beroep doen op de familieraad van GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Zoeken