Meldpunten

  • Veilig Thuis: Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies.
  • Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren wij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden wij uw vragen en helpen we u met praktische tips.
  • Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing. Bent u slachtoffer, getuige, betrokkene, achterblijver of nabestaande? Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd gratis. Neem gerust contact met ons op.
  • Iedereen kan een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb melden. Ervaart u een bijwerking tijdens het gebruik van uw geneesmiddel(en) of bent u zorgverlener en vermoedt u dat er sprake is van een bijwerking van een geneesmiddel? Meldt dit dan, ook al bent u er niet zeker van.

Zoeken