Werk- Problemen op en rond het (vinden van) werk

Het SPAR-project van GGZ Westelijk Noord-Brabant  bemiddelt en begeleid mensen die vanwege psychiatrische en/of psychische beperkingen buiten het arbeidsproces staan. Zij bieden individuele ondersteuning bij het zoeken, vinden, behouden van passend (vrijwilligers) werk.

IPS is een aanpak die bijdraagt aan een grotere deelname in arbeid voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening. Het is een bewezen effectieve methode. Op de website van het Trimbosinstituut vindt u de volledige beschrijving van het onderzoek naar deze aanpak.

Het UWV ziet ook het belang van de IPS aanpak in. U kunt zich op hun website aanmelden voor dit IPS-traject.

UWV en GGZ Nederland hebben in 2012 een convenant afgesloten om de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten.

Stigma

Over (mensen met) psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. We noemen dit stigma: een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden. Ze krijgen te maken met onbegrip, vooroordelen, buitensluiting en discriminatie. Dit zit vaak diep geworteld in onze samenleving. Geen wonder dat velen ervoor kiezen hun aandoening (selectief) te verzwijgen. De stichting ‘Samen Sterk Zonder Stigma’ zet het ambassadeursteam in om vooroordelen effectief te kenteren. Op hun website leest u hoe zij dit doen.

Verzwijgen of vertellen – Coral: Een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren

Zoeken