Minder regelgekte… Meer Zorg

In Nederland zijn er tienduizenden mensen met psychische problemen die niet de juiste zorg krijgen. Dit komt omdat hulpverleners, door allerlei regels, te veel bezig moeten zijn met administratieve verplichtingen. Papierwerk krijgt voorrang op mensenwerk. Dit manifest is bedoeld om die regelgekte te veranderen! Jouw handtekening kan daaraan bijdragen.DE SCHREEUW VANUIT DE PRAKTIJK

In Nederland zijn er tienduizenden mensen met psychische problemen die niet de juiste zorg krijgen. Dat komt omdat hulpverleners door allerlei regels, één derde van hun tijd bezig moeten zijn met administratieve verplichtingen. Daar worden niet alleen patiënten gek van, maar hulpverleners ook.

Onderteken het manifest om de regelgekte te stoppen.