Aanvullende informatie over zorgverzekeraars

De zorg die u ontvangt van GGZuidland wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Dit gebeurt na verwijzing van een erkende verwijzer, zoals de huisarts of medisch specialist. De behandeling is ondergebracht bij de verzekering als onderdeel van het basispakket. Bent u 18 jaar of ouder, dan geldt er een verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Zowel in 2019 als in 2020 is deze gesteld op 385 euro per jaar.

Onze behandelingen worden ingekocht door zorgverzekeraars. Met hen worden afspraken gemaakt over hoeveel behandelingen wij kunnen bieden.

Er zijn verschillende labels ondergebracht bij bovengenoemde verzekeraars. Om erachter te komen onder welke koepel uw verzekering valt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de behandeling. Deze vergoeding kan afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden. Wanneer de behandeling of een deel van de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan kunt u wel bij ons terecht. U krijgt na het afsluiten van de behandeling een factuur van ons. De zorgverzekeraar zal dan een beperkt deel van de kosten vergoeden.

Financiering

De behandelingen in de Basis GGZ zijn onderverdeeld in vier prestaties, waaraan vastgestelde tarieven en behandelduur zijn gekoppeld. De prestaties omvatten de maximale duur van behandeling. Na de intakefase wordt er met u besproken hoe lang de verwachte behandelduur zal zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende prestaties met bijbehorende tarieven:

PrestatiesMinutenTarief 2019Tarief 2020
Basis Kort bij lichte DSM stoornissen300€ 507,62€ 503,47
Basis Middel bij matige DSM stoornissen500€ 864,92€ 853,38
Basis Intensief bij ernstige DSM stoornissen750€ 1.356,25€ 1.383,65
Basis Chronisch bij chronisch stabiele DSM stoornissen750€ 1.251,70€ 1.330,98
Onvolledig behandeltraject bij onjuiste verwijzingen€ 207,19€ 219,78
Bovengenoemde tarieven zijn de tarieven zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) ze heeft vastgesteld. Voor behandeling gestart in 2019 is de kolom ‘2019’ van toepassing. Voor behandeling gestart in 2020 is de kolom ‘2020’ van toepassing. Dit zijn de maximum tarieven. 

Zoeken