Wie zijn wij

GGZuidland is een Basis GGZ die haar oorsprong heeft liggen bij de organisatie GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). Wij bieden generalistische Basis GGZ voor mensen van 18 tot 75 jaar met lichte tot matige psychische  klachten.

Ons uitgangspunt is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen. Zo blijft u niet onnodig lang in therapie. Ons doel is klachten te verminderen door te kijken naar ieders gezonde kant. U houdt bij GGZuidland zoveel mogelijk de eigen regie over de behandeling. 

GGZuidland kent vele gezichten

Voor ons betekent deze uitspraak dat we streven naar een benadering waarin er oog is voor diversiteit, en we rekening houden met de inkleuring van de problematiek. Waar mogelijk sluiten we aan bij de betekenisgeving van uw klachten en gaan samen met u op zoek naar oplossingen.

U kunt bij ons terecht via een verwijzing van uw huisarts.

Wanneer er voor uw klachten een meer gespecialiseerde behandeling nodig is, zal de behandelaar van GGZuidland met eventueel uw huisarts overleggen voor een geschikte verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ.

Zoeken