De missie en visie van GGZuidland

Missie

GGZuidland biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychische klachten. Binnen een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie wordt samen met u gewerkt aan uw herstel, zodat de kwaliteit van uw leven wordt verbeterd. In gesprek leggen we de focus op uw mogelijkheden en eigen kracht, om op die manier de regie over uw eigen leven weer op te pakken.

In de modules kort, middel en intensief bieden wij inzichtgevende, veranderingsgerichte en ontwikkelingsgerichte therapie. Binnen de module chronisch werken we vanuit de herstelgerichte rehabilitatie. Omdat familie en naastbetrokkenen belangrijk zijn voor uw herstel, kunnen ook zij bij uw behandeling betrokken worden.

GGZuidland staat voor eigenheid, deskundigheid en gastvrijheid. Wij bieden de zorg snel, dichtbij, bereikbaar en op tijd.

Visie

GGZuidland is een organisatie in beweging. Wij blijven ons ontwikkelen, dit betekent dat wij onze zorg steeds afstemmen op de hulpvraag van de cliënt. Ons zorgaanbod bestaat uit behandeling, begeleiding en ondersteuning, we bieden individuele en groepsbehandeling.

Wij zijn een groeiende organisatie, wij hechten belang aan betrokkenheid en bereikbaarheid, waarbij de client centraal staat.

Binnen de participatiemaatschappij vervullen wij een belangrijke rol door onze samenwerkingsverbanden met andere zorgpartners. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid in de zorg- en welzijnssector en kunnen hierdoor direct inspelen op de veranderingen.

Onze zorg is voor iedereen.

Zoeken